-A A +A

Samorząd Bursy

Samorząd Bursy jest organem bursy działającym w oparciu o Statut Bursy oraz Regulamin Samorządu Bursy.

Struktura Samorządu Bursy jest dwustopniowa. Pierwszy stopień to Samorząd Bursy, który tworzą wszyscy wychowankowie. Drugi stopień to samorządy grupowe, które wybierają wychowankowie w swoich grupach.

Zadaniem Samorządu Bursy jest:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności wychowanków;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne działania;
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w bursie;
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży;
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi wychowankami;
 • podtrzymywanie tradycji.

Opiekunem Samorządu Bursy jest mgr MonikaTrzebońska

W ramach Samorządu Bursy działają następujące sekcje zainteresowań młodzieży:

I. Sekcja higieniczno – porządkowa

Działalność sekcji higieniczno – porządkowej oparta jest na rocznym planie pracy. Sekcja skupia młodzież zainteresowaną stanem higienicznym w bursie. Do głównych zadań sekcji należy przede wszystkim dbanie o czystość na terenie placówki, promowanie zdrowego stylu życia i działania proekologiczne. Sekcja systematycznie kontroluje czystość w pokojach sypialnych . W trakcie roku szkolnego prowadzony jest „konkurs czystości”, który motywuje wychowanków do dbania o swoje pokoje. Wychowankowie wyróżniający się szczególną dbałością o porządek są nagradzani. Ponadto sekcja dba o wyposażenie apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opiekun sekcji: mgr Anna Dudkiewicz, mgr Bożena Grzywacz

II. Sekcja nauki i biblioteka

Biblioteka liczy ponad 1000 woluminów. Wychowanek znajdzie tu lektury szkolne, poezję, beletrystykę, słowniki, encyklopedie, jak również audiobooki. Biblioteka to miejsce spotkań młodzieży z ludźmi z pasją, rozmów na interesujące wychowanków tematy. Tutaj można też uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.

Opiekun sekcji: mgr Agnieszka Kromer

III. Sekcja plastyczna

Osoby chcące się realizować, odkrywać siebie i własne możliwości, wzmacniać poczucie własnej wartości, uwrażliwiać się na sztukę i kulturę mogą to robić podczas zajęć artystycznych. Sekcja plastyczna zajmuje się organizowaniem warsztatów plastycznych. Nie trzeba być uzdolnionym, wystarczyć przyjść do pracowni plastycznej i otworzyć się na propozycje opiekuna sekcji. Nikt nie jest zmuszany do zajęć, prace powstają w miłej i przyjaznej atmosferze, a techniki dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanków. Sekcja artystyczna na co dzień współpracuje z artystą amatorem , który poprzez pokazanie swojego warsztatu pracy uczy wychowanków nowych technik plastycznych.

Wykonujemy prace następującymi technikami:

 • malowanie na szkle
 • lepienie z masy modelarskiej
 • collage
 • rysunek pastelami
 • szkic ołówkiem
 • prace z ziaren
 • decoupage

Ponad to wykonujemy ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, kompozycje
z szyszek, liści, kory i cały czas otwarci jesteśmy na nowe wyzwania.

Opiekun sekcji: mgr Monika Trzebońska

IV. Sekcja poradnictwa zawodowego

Głównym celem sekcji jest wspomaganie młodzieży w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. W ramach pracy sekcji współpracujemy z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, Klubu Pracy OHP w Bełchatowie, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Tryb.

Młodzież ma możliwość:

 • poznać swoje mocne strony i ocenić ich atrakcyjność na rynku pracy,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • zapoznać się z bazą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opiekun sekcji: mgr Agnieszka Jadwiszczak

V. Sekcja sportowa

Opiekun sekcji: mgr Dorota Dziedzic